Yardım kuruluşlarından iklim değişikliği nedeniyle doğal afetlere müdehale edebileceği kaynakları olmayan gelişmekte olan ülkelere borç yardımı çağrısı geldi.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF yıl başında gelişmekte olan ülkelerin borcunun son 50 yılda son iki yıldaki kadar hızlı artış göstermediğini açıkladı.

Berlin’de yayımlanan 2020 Borç Raporu’nda fırtına, aşırı yağışlar ve kuraklık gibi doğal afetlerin yüksek borcu bulunan gelişmekte olan ülkelerin acil ve etkili yardım faaliyetini karşılayacak finans kaynaklarına sahip olmaması nedeniyle bu ülkeler için büyük tehdit oluşturduğu belirtildi. Söz konusu ülkelerin insanların yaşam şartlarını iyileştirmekten ziyade eski borçlarını çevirmeye çalıştığı kaydedildi.

Afrika’nın güneyindeki bazı ülkelerin iklim değişikliği sebebiyle meydana gelen doğal afetler sonucu bir gecede ödeme krizine düşebileceği uyarısı yapıldı. Ülkelerin bu felaketlerle başa çıkabilmek için kredi aldığı, bu durumun da borç sarmalını daha da içinden çıkılmaz hale getirdiği belirtiliyor.

Borç yardımı çağrısı

Alman borç yardımı kuruluşları Erlassjahr.de ve Misereor tarafından gelişmekte olan ülkelerle ilgili olarak her yıl yayınlanan raporda, iki kuruluş da iklim değişikliği sebebiyle doğal afetlerden giderek daha fazla etkilenen gelişmekte olan ülkeler için borç yardımı çağrısı geldi.

Borç durumunun özellikle Bhutan, Moğolistan, Sri Lanka, Cibuti, Cape Verde, Mozambik, Sudan, Arjantin, El Salvador, Jamaika, Lübnan ve Kırgızistan’da krtirik seviyelerde olduğu belirtildi. Bu ülkelerin toplam borç yükünün 7 trilyon 81 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Raporda bu ülkelerden 19’unun borç ödemelerini tamamen ya da kısmen durdurduğuna değiniliyor.

DW