Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı” olduğu dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), G20 Finansal Tabana Yayılma İçin Küresel Ortaklık programının ortağı olarak, iş ve politika dünyası başta olmak üzere toplumun tüm alanlarından aktörleri bir araya getiriyor.

Forum; kamu, özel, yerel, uluslararası, ticari ve akademik çok sayıda kuruluşu buluşturarak, hisse senedi ve sermaye piyasalarının küresel ajandalarını şekillendirmelerini sağlıyor.

78 ülkeden 132 delege ve senatör

Forumun 32 ülkeden yeni yüksek delegelerinin ve senatörlerinin resmi ataması, forum kapsamında düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

WBAF’nin aralarında ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Türkiye’nin de olduğu toplam 78 ülkeden 132 yüksek delegesi ve senatörü, WBAF Büyük Meclisi’nde ülkelerini temsil ediyor.

Forumun yüksek delegeleri arasında; Japonya’dan Integral Private Equity Investment’ın kurucusu Nobuo Sayama, Kenya Milletvekili Esther Passaris, Mauritius 6. Devlet Başkanı Prof Ameenah Gurib-Fakim, Portekiz Eski Başbakan Yardımcısı Antonio Couto dos Santos, Dünya Melek Yatırım Forumu Küresel Kadın Liderler Komitesi Başkanı Swati Mandela, Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Gelişim Ajansı Başkanı Narong Sirilertworakul, Eski Tunus Bilişim ve İletişim Teknolojileri ve Dijital Ekonomi Bakanı Noomane Fehri, Dünya Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Federasyonu Başkanı Juan Torrents ve Kraliyet Akademisi Başkanı Princess Dr. Nesrin El Hashemite bulunuyor.

AA